שלושת מרכיבי היסוד לאסטרטגיה עסקית 

בניית אסטרטגיה עסקית מבוססת על יחס המרה נכון בין אנרגיה, כסף וזמן מול מכירות, ביסוס צמיחה ורווחיות.

יחס מתאפשר על יד ניתוח ברור של מערכת היחסים המעודנת בין המרכיבים השונים, מה ההשקעה האולטימטיבית של האנרגיה, הזמן והכסף ביצירת רווח משמעותי.

מערכת יחסים זו כשהיא מובנת בתכנית עבודה ומוטמעת עם אסטרטגיית ניהול נבונה מאפשרים מימוש המודל העסקי.

מודל חכם יחד עם ניהול נכון מאפשרים השקעה חוזרת בצמיחה וגידול במכירות ורווחיות.

מטרת האסטרטגיה העסקית לאפשר גידול במכירות ורווחיות ביחס הולם להשקעה.

 

תהליך בנית אסטרטגיה עסקית מתאפשר אם ימומשו התנאים הבאים

שלושת הממדים האלה הם יסודות תהליך בניית האסטרטגיה המשולבת